Chào các bạn SV K47:
--------------------
Nếu đồ án của các bạn liên quan đến những hệ thống lớn của Cisco, hoặc Sun Microsystems, hoặc tìm hiểu về những kỹ thuật VPN, MPLS... Các bạn có thể tìm trước tài liệu tại site Cisco và Sun, sau đó pm co mình tại YM: Ballacker hoặc longgh@dts.com.vn; Mình sẽ download giúp các bạn.( Lưu ý: Chỉ những tài liệu cần account.)
Best Regards,
Long.