Cần một bạn có khả năng dịch thuật tốt,có kinh nghiệm dich tài liệu kỹ thuật về otô trả công xứng đáng theo bài,làm việc lâu dài !

Liên hệ : Anh Hiếu
0982914383
dongcooto@yahoo.com.vn