hihi, các bạn ơi ai có bộ đề cương câu hỏi tự luận lịch sử đảng và đáp án( nếu có) thì send cho mình nhé theo địa chỉ mail:sand_star205@yahoo.com,
thanks