Cải thiện hiệu suất làm việc với dữ liệu CAD khi thiết lập và quản lý cụm lắp ráp

Bản vẽ thiết kế trở nên ngày càng phức tạp, khi số lượng chi tiết trong một cụm lắp ráp thường rất lớn, dữ liệu thiết kế ngày càng nặng, do đó máy tính có thể bị treo hoạc bị báo lỗi. Trong bài này chúng tôi đã nghiên cứu và đưa ra TOP 5 vấn đề kỹ thuật để cải thiện hiệu suất làm việc với các cụm lắp ráp lớn.
Chi tiết xem tại: