Chết rùi. AVR ko biết một ít nào, kinh nghiệm làm mạch thì ko có kiểu này tiêu mất. ĐỀ TÀI: đồng hồ bấm giờ điền kinh sử dụng AVR và cổng hồng ngoại .............. Bác nào biết gợi ý giùm cái có hậu tạ