:biggrin: K49 đâu hết rồi vào đây anh em nói chuyện tí nào