Bro nào có phần mềm nào miêu tả khuyếch đại công suất trong analog không nếu có pm cho tui với.Thanks