Mạng cục bộ là gì ?
Mạng cục bộ là mạng dùng để kết nối các máy tính trong một diện tích nhỏ như cơ quan chính trị, bênh viện, trường học,... Đặc điểm của mạng cục bộ là : mạng cục bộ có mô hình nhỏ, thường có bán kính kết nối dưới vài ki-lo-met; mạng cục bộ do sở hữu của một tổ chức- việc đo thì rất có ích cho việc quản lý các dữ liệu cục bộ. Mạng cục bộ thường có tốc độ cao và ít khi xảy ra lỗi trên đường truyền. Trên mạng tốc độ của mạng cục bộ chỉ tầm từ vài trăm kb/s đến Mb/s.
Kiến trúc mạng cục bộ :
1. Topo mạng :
Topo mạng là các kết nối của máy tính với nhau về mặt hình học. Có hai kiểu topo mạng chủ yếu là :
+ Nối điểm- điểm(point-to- point): các đường truyền nối từng cặp với nhau, mỗi nút lưu và chuyển tiếp dữ liệu dữ liệu.
+ Kiểu nối điểm- nhiều điểm(point-to- multipoint): tất cả các nút phân chia nhau trên một đường truyền vật lý , gửi dữ liệu đến nhiều đích và có thể kiểm tra địa điểm đích của các gói dữ liệu đó.
Xem thêm thi cong thiet lap he thong http://thiconghethong.com/

2. Các kiểu topo của mạng cục bộ :
+ Mạng hình sao : Trong kiểu kết nối topo mạng hình sao thì các máy tính kết nối với một thiết bị trung tâm và nhận nhiệm vụ là nhận tín hiệu từ thiết bị trung gian đó và chuyển đến các trạm. Độ dài của đường truyền nối mỗi trạm với thiết bị trung gian thường bị hạn chế. Hiện nay đường kết nối tầm 100m.
+ Mạng trục tuyến: Trong mạng trục thì tất cả các trạm phân chia một đường truyền chung. Đường truyền chính này được giới hạn bởi hai đầu dây gọi là terminator. Mỗi trạm được kết nối với trục chính qua một đầu nối chữ T hay được kết nối qua một thiết bị thu phát.
Xem thêm Dịch vụ tư vấn thiết kế hệ thống - uy tín chuyên nghiệp

+ Mạng hình vòng : Trên mạng hình vòng các tín hiệu được truyền đi trên một vòng và theo một chiều duy nhất . Mỗi trạm của mạng được nói vòng qua một bộ chuyển tiếp ,do đó cần cố một giao thức để điều khiển cấp phát quyền dữ liệu trên vòng cho các trạm có nhu cầu. Mạng hình vòng co ưu điểm tương tư như mạng hình sao nhưng mạng hình sao yêu cầu giao thức mạng phức tạp hơn so với mạng hình sao.
+ Kết nối hỗn hợp: Nhận thấy được những ưu điểm của các kết nối và sự phát triển của công nghệ thông tin và ngày nay chúng ta đã có một số kiểu kết nối hỗn hợp như kết hợp giữa kết nối trục tuyến và kết nối sao,...
nguồn: http://thiconghethong.com/2016/10/07...c-mang-cuc-bo/