EM cần tìm một đồ án KCD về Máy cắt chân không .
Đồ án của thầy Hữu.
ANh em nào có làm ơn share dùm nha , hix , tìm mỏi mắt ko có thấy .
Cảm ơn nhìu