Định nghĩa địa chỉ IP
Mỗi máy tính khi tham gia kết nối mạng trên hệ thống interet đều được cấp mọt địa chỉ, địa chỉ này giúp các máy tính có thể dễ dàng kết nói với nhau và giúp cho chúng dễ dàng thực hiện việc trao đỏi thông tin từ máy tính này sangb máy tính kia. Địa chỉ mà máy tính được cấp gọi là địa chỉ IP. Địa chỉ IP là loại địa chỉ có chức năng đánh số thứ tự các thiết bị số khi các thiết bị này kết nối với một mạng bất kỳ. Địa chỉ IP sẽ phản ánh thông tin chủ yếu về địa điểm của các thiết bị truy cập.
Xem thêm thi cong thiet lap he thong http://thiconghethong.com/

Nhà cung cấp dịch vụ sẽ dựa vào địa chỉ IP của máy tính để có thể xác định địa chỉ nhà của những người truy cập vào hệ thống mạng. Từ địa chỉ IP mà nhà cũng cấp dịch vụ có thể biết được các thao tác của bạn trên hệ thống mạng. Đơn giản khi bạn sai phạm qua mạng từ đây nhà cung cấp dựa trên địa chỉ IP để xác định các thông tin về người vi phạm.
Mỗi địa chỉ IP có độ dài 32 bits (đối với IP4) được tách thành 4 vùng (mỗi vùng 1 byte), có thể được biểu thị dưới dạng thập phân, bát phân, thập lục phân hoặc nhị phân. Cách viết phổ biến nhất là dùng ký pháp thập phân có dấu chấm để tách giữa các vùng. Địa chỉ IP là để định danh duy nhất cho một host bất kỳ trên liên mạng
Phân loại địa chỉ IP :
IP mạng cục bộ(lan) và IP toàn cầu( internet)
+ IP mạng cục bộ là địa chỉ máy tính của bạn trong mạng công ty hay mạng ở nhà. IP này chỉ cho các máy biết và trao đổi thông tin với nhau bằng địa chỉ IP này. Tùy thuộc vào cấu hình của modern mà mạng sẽ tự động cấp phát địa chỉ IP cho máy con trong mạng như laptap,máy tính để bàn,máy tính bảng, điện thoại,….
+ IP toàn cầu là địa chỉ IP của bạn khi mà bạn truy cập vào hệ thống mạng internet. Đơn giản khi bạn truy cập vào trang web hay thực hiện việc gửi email thì địa chỉ IP sẽ được máy chủ của các dịch vụ web hoặc email lưu lại.
Xem thêm tư vấn thiết kế hệ thống mạng lan

Địa chỉ IP tĩnh và IP động
– IP động tức là địa chỉ mà mỗi lần bạn khởi động lại các modern internet thì bạn lại được nhà cung cấp dịch vụ cấp cho một IP mới.
– IP tĩnh là địa chỉ IP duy nhất, bạn chỉ được một địa chỉ IP dù có khởi động modern bao nhiêu lần đi chăng nữa.
Hiện nay thì đa số người dùng cá nhân đều chọn gói cước IP động với gái thành rẻ, còn đối với các doanh nghiệp để phù hớp với họ thì họ cần cấu hình cho server này khác thì mới đến IP tĩnh.
Nguồn: http://thiconghethong.com/2016/10/03...ua-dia-chi-ip/