Downloads: A new file has been added by Mr.vulh_bk:

Những bí ẩn của tự nhiên

Sách gồm nhiều phần nhỏ về những bí ẩn của tự nhiên như:
1Bí mật mặt trời
2Bí ẩn ở Nam Cực
3Trong vũ trụ nguyên tố nào có nhiều nhất?
4 Kiến thức tổng hợp
...
Trích sách:
"Mặt trời đem lại sự sống cho trái đất. Từ hàng ngàn nǎm qua khát khao khám phá "ngôi sao lửa" này đã thôi thúc hàng nghìn nhà khoa học danh tiếng. Nhiều quốc gia giầu có đã đổ tiền ra mong sớm "chinh phục" mặt trời. Dưới đây là những thông tin thú vị về "ngôi sao" này. 1. Thử khám phá mặt trời Mặt trời cũng như là các ngôi sao khác, nó là một trong hơn 100 tỷ ngôi sao trên thiên hà. Nó là vật thể lớn nhất trong hệ mặt trời, chiếm trên 99,8% trong tổng khối của hệ mặt trời. Mặt trời được nhân cách hoá trong những câu chuyện thần thoại: Người Roman gọi nó là Sol còn người ả Rập gọi nó là Helios. Hiện nay mặt trời có khoảng 75% là khí hydrogen và 25% khí heluim. Những địa tầng bên ngoài mặt trời quay với quỹ đạo khác nhau: Tại xích đạo bề mặt quay một vòng mất 24,5 ngày; còn đối với các quỹ đạo gần các cực nó phải mất đến 36 ngày. Sở dĩ nó khác nhau như vậy là do mặt trời không phải