Công nghệ thông tin đã trở thành một ngành công nghệ không thể thiếu được trong cuộc sống của chúng ta.Công nghệ thông tin xuất hiện ở nowcs ta trong một số năm gần đây nhưng chúng ta phải khẳng định rằng công nghệ thông tin rất tiện lợi và có ích cho chúng ta.Công nghệ thông tin chi phối nhiều hoạt động trong đời sống.Đây cũng được xem là một ngành công nghệ để nghiên cứu và phát triển hơn nữa.
xem thêm mạng lan và wan

Việc kết nối các máy tính thành mạng từ lâu đã trở thành một nhu cầu khách quan vì:khi máy tính nối mạng thì việc chia sẻ tài nguyên trên mạng cho nhiều người sử dụng tại cùng một thời điểm,thứ hai các ứng dụng trên máy tính dòi hỏi tại một thời điểm có nhiều người sử dụng và truy cập vào cùng một cơ sở dữ liệu.
Vậy mạng máy tính là gì?Mạng máy tính là tập hợp tất cả các máy tính độc lập được kết nối với nhau thông qua đường truyền vật lý và phải tuân theo một quuy tắc truyền thông chung nào đó.Máy tính độc lập là các máy tính độc lập riêng rẽ không có quan hệ gì đến nhau,không có khả năng khởi động hay đình chỉ hoạt động của các máy khác.Nhắc đến đường truyền vậy lý,đường truyền vật lý là các môi trường tín hiệu vật lý dùng để truyền các tín hiệu ,đường truyền vật lý có hai loại đó là hữu tuyến và vô tuyến.Truyền thông thì có các quy tắc chuẩn tăc chung nhằm quy định các chuẩn trung khi máy tính trao đổi thông tin,đó là điều để các máy tính có thể hiểu được nhau.
xem thêm bao tri he thong mang

Sau đây chúng ta sẽ nói về những đặc trưng kỹ thuật của mạng máy tính.Thì một máy tính có những đặc trưng cơ bản như:đường truyền ,kỹ thuật chuyển mạch,kiến trúc mạng và hệ điều hành mạng.Nói về đường truyền thì đường truyền là phương tiện dùng dder truyền các tín hiệu điện tử giữa các máy tính.Các tín hiệu ở đây chính là các thông tin càn truyền tải hay các dữ liệu được biểu diễn dưới dạng nhị phân ,mọi tín hiệu truyền giữa các máy tính với nhua đều thuộc sóng điện từ,tùy thuộc vào tốc độ truyền vậy lý khác nhau.Đặc trưng cơ bản của đường truyền là giải thông biểu thị khả năng truyền tải tín hiệu của đường truyền.Thông thường thì đường truyền được chia làm hai loại:đường truyền vô tuyến và đường truyền hữu tuyến.Đường truyền hữu tuyến: các máy tính kết nối với nhau bằng các dây dẫn tín hiệu.Còn đường truyền vô tuyến thì các máy tính truyền tín hiệu với nhau bằng các sóng vô tuyến với các thiết bị đầu nút.
Nguồn http://mangvanphong.com/mang-may-tin...a-mang-cuc-bo/