Cùng với việc ghép nối các máy tính nhằm cấu thành mạng sao cho các máy tính ở các hệ thống khác nhau nhưng vãn có thể trao đổi thông tin được với nhau thì cần phải có hệ điều hành trên vi phạm toàn mạng có chức năng quản lý dữ liệu và tính toán xử lý một cách thống nhất.Các hệ điều hành như vậy gọi chung là hệ điều hành mạng
Xem thêm bảo trì máy chủ

Để thiết kế và cài đặt một hệ thống hệ điều hành mạng thì có nhiều cách để có thể làm được điều đó.Bài này thì chúng ta sẽ đặt đến hai vấn đề chính đó là:
Thứ nhất cần phải tôn trọng tính độc lập mà hệ điều hành đã có trên các máy tinh của mạng.Khi đó,hệ điều hành mạng được cài đặt như một tập các chương trình tiện ích chạy trên các máy khác nhau.Tuy là không được đẹp cho lăm thì giải pháp nầy vẫn dễ cài đặt và không bị vô hiệu hóa..
Thứ hai chúng ta sễ bỏ qua các hệ điều hành đã được cài đặt sẵn trong các máy tính và cài đặtmột hệ điều hành thuần nhát trên toàn mạng mà con người ta gọi là hệ điều hành phân tán.Chúng ta thấy được sự khác biệt giữa giải pháp này và giải pháp trên.Phương pháp này cho ta thấy phương pháp này cho phương tiện đẹp hơn nhung nó lại có sự phức tập hơn giải pháp trên.Nhưng chúng ta cũng thấy được điểm hấp dẫn của phương pháp thứ nhất là chúng ta coi trọng tính độc lập và tôn trọng sự tồn tại của các sản phẩm khác đã có trong hệ điều hành mạng của máy.Như vậy tùy thuộc vào cách sử dung hay tuwyf thuộc váo suy nghĩ của từng người mà có cách lựa chọn sao cho phù hợp.
Xem thêm lap dat mang

Chúng ta sẽ đi phân tích rõ ràng cho từng giải pháp ở trên:
Ở vấn đề đầu tiên chúng ta sẽ đi nói về giải pháp thứ nhất.Điều cụ thể mà giải pháp này cho chúng ta đó là sự đồng nhất,đòng nhất giữa các tiến trình với nhau.Như vậy chúng ta sẽ thấy ở hệ điều hành đó đều đòng nhất về giao diện và giao diên đó sẽ xuất hiện trên hệ thống cục bộ và giao diện đó người ta gọi là agent.Agent quản lý một cơ sở dữ liệu chứa các thông tin về hệ thống cục bộ về các chương trình và hệ thống người sử dụng.Trong trường hợp đơn giản nhất thì các agent hoạt đọng như một bộ vi xử lý lệnh,thực hiện chức năng dịch lệnh khi người sử dụng tương tác với hệ thống và cần có một bản lệnh dịch để hệ điều hành có thể hiểu người sử dụng đang yêu cầu chúng làm gì.Như vậy việc xây dựng hệ điều hành mạng cần chốt cho 2 công việc chính đó là:thiết kế ngôn ngữ và cài đặt agent.
Xem thêm bảo mật dữ liệu máy tính