Có nhiều cách phân laoij mạng máy tính.Dựa vào những đặc điểm của mạng máy tính mà có cách chia khác nhau.Oử đây chúng ta sẽ nói về cách phâ laoij mạng máy tính về cách lấy kỹ thuât chuyenr mạch làm yếu tố chính đểm phân loại mạng.Như vậy chúng ta có : mạng chuyển mạch gói,mạng chuyển mạch kênh và mạng chuyển mạch thông báo.Và bây giờ chúng ta sẽ đi làm rõ đặc điểm của từng loại mạng này.
xem thêm sơ đồ mạng lan

-Mạng chuyển mạch gói : trong trường hợp này thông báo được chia làm nhiều thành phàn nhỏ khác và các thành phàn nhỏ này gọi là gói tin.Các gói tin này có kích thước như nhau và được quy định trước.Mỗi gói tin chứa các thông tin điều khiển, trong đó bao gồm địa chỉ nguồn và địa chỉ đích.Các gói tin có cùng một thông tin có thể được gửi đi qua mạng và tới đich bawnfg nhiều con đường khác nhau.Cách chuyển mạch gói này có ưu điểm rằng các thông tin được chia nhỏ và đi tới người nhận bằng nhiều đuờng khác nhau nhằm tránh sự tắc nghẽn -đó cũng chính là ưu điểm của nó.Nhưng có một nhược điểm ở đây chính là việc dồn các gói tin và báo cho người nhận biieets là đã gửi hết gói tin là rất khó và việc biết được tất cả các gói tin đã đến đuoẹc hay chưa đó là một vấn đè.khó có thể tạp trung ác gói tin lại và lần lượt từng gói đi và lần lượt từng gói đến chưa kể đến chuyện mất gói tin trên đường truyền do lõi mạng hay bất cứ sự cố nào.Trong khi khó khăn đó chúng phải cài đặt việc đánh dấu các gói tin và phải có tín hiệu nhằm thông báo cho bên người nhận biết những gói thông tin không thể đến người nhận hay bị mất trên đường truyền tải.Nhờ có những ưu điểm mềm dẻo và sắc sảo như vậy mà ngày nay người ta ưa chuộng chuyển gói tin.
xem thêm bảo trì hệ thống mạnghttp://mangvanphong.com/dich-vu-bao-tri-may-tinh/

-Mạng chuyển mạch thông báo: Mỗi thông báo đều chứa các vùng thông tin điều khiển nhằm thông báo nhận trước được điểm den và điểm đén tiếp theo.Phương pháp chuyển mạch thông báo này có ưu điểm như:hiệu suất sử dụng đường truyền thì cao vì ở đây chúng không có sự độc quyền riêng mà đặc biệt có sự phân chia giữa các thực thể.Mỗi nút mạng hay còn gọi là các nút chuyển mạch thông báo có thể lưu trữ thông báo co tới khi thông báo được truyền đi.Việc đó rất có ích cho việc kiểm soát được sự tắt nghẽn.Từ đó chúng ta có thể sắp xếp được các gói tin và điều khiển chúng bằng cách sắp xếp độ ưu tiên của các gói tin.
xem thêm bảo mật hệ thống