(Nhân Dân) - Sáng 2-3, tại Hà Nội, Cục Bản quyền tác giả văn học - nghệ thuật (Bộ Văn hóa - Thông tin) tổ chức họp báo thông báo Chỉ thị tăng cường bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy tính do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 22-2 vừa qua.

Chỉ thị gồm mười điều quy định cụ thể việc triển khai thực hiện và trách nhiệm, nghĩa vụ của từng bộ, ngành trong việc thực thi bảo hộ quyền tác giả đối với chương trình máy tính nhằm giúp các doanh nghiệp đầu tư thiết kế chương trình máy tính có thể bảo vệ quyền và lợi ích của mình và giảm tình trạng sử dụng chương trình máy tính không có bản quyền hợp pháp còn diễn ra phổ biến, xâm hại tới quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước,...

Ngày 1-3, Công ước Rome bảo hộ người biểu diễn, nhà sản xuất ghi âm, tổ chức phát sóng có hiệu lực đối với Việt Nam. Theo đó, các cơ quan, tổ chức cá nhân và doanh nghiệp, Ðài phát thanh, Ðài truyền hình, v.v có nhu cầu sử dụng các chương trình biểu diễn, bản ghi âm, chương trình phát sóng của các nước thành viên Công ước Rome, phải liên hệ với các đối tác để xin phép, thỏa thuận việc sử dụng.

www.nhandan.com.vn%2ftinbai%2f%3farticle%3d88018%2 6sub%3d76%26top%3d41