Mời bạn tham gia forum http://hocccna.com
Hiện tại, đang có chương trình học BSCI miễn phí cho các thành viên tích cực tham gia diễn đàn.
Chi tiết tại đây: http://hocccna.com/forum/announcement.php?f=2

Chúc các bạn vui vẻ!