20 câu tiếng anh thông dụng hàng ngày bạn nên biết
Bạn đang nổ lực học tiếng anh và trong cuộc sống hàng ngày bạn đã biết cách ứng dụng tiếng anh chưa? Hầu hết mọi người chỉ học trên sách vở, còn thực hạnh thì rất ít, thông thường chúng ta hay sử dụng cũng như tuy duy tiếng việt cho nhanh. Dưới đây bạn có thể học nhanh 20 câu tiếng anh phổ biến hay được dùng hàng ngày. Các bạn cũng tham khảo nhé.

- You’re a life saver. – Bạn đúng là cứu tinh.
- He needs some new clothes. - Anh a cần ít quần áo mới.
- He always does that for me.. - Anh ta luôn làm việc đấy cho tôi
- Open the window. - Mở cửa sổ ra
- Get your head out of your ass! – Đừng có giả vờ khờ khạo!
- He’ll be back in 20 minutes. - Anh ấy sẽ trở lại trong 20 phút nữa.
- He likes it very much. - Anh ta thích nó lắm.
- Explain to me why. – Hãy giải thích cho tôi tại sao.
- Go for it! – Cứ liều thử đi.
- He’s coming soon. - Anh ta sẽ tới sớm thôi.
- Don’t peep! – Đừng nhìn lén!
- No litter. – Cấm vứt rác.
- In the nick of time. – Thật là đúng lúc.
- Here’s my number. – Đây là số điện thoại của tôi.
- One like that.. - Một cái giống như vậy
- You better believe it! - Chắc chắn mà.

- I guess so. ( hoc tieng anh ) - Tôi đoán vậy.

- There's no way to know. - Làm sao mà biết được.

- I can't say for sure. - Tôi không thể nói chắc.
- This is too good to be true! - Chuyện này khó tin quá!

Hãy tiếp tục cố gắng và dừng quên ứng dụng tiếng anh vào cuộc sống cúng như công việc của bạn ngay khi bạn biết thêm được điều gì đó là phuong phap hoc tieng anh tot nhất

Xem thêm: http://aroma.vn/bi-quyet-phat-hien-a...ong-tieng-anh/