iiem là sinh viên K47,đang làm đồ án về thiết kế bộ điều khiển cho mạng lưới điện cấp cho các hộ loại 1.Bậc tiền bối nào có tài liệu liên quan thì xin chỉ giáo cái,nếu là đồ án luôn thì càng tốt nhé Hiện tại đang chưa tìm thấy tài liệu nào để đọc,khó quá,kíu kíu