của một người đản ổng - Ông Oat Fields - 1 người đàn ỏng ko chỉ có một khuôn người quá khổ (‘'Một trong các ngưdi lớn nhất của Nội thát vàn phòng nhả”) mà còn là người mang đầu óc tinh khôn.
Và chắc chan là anh không thu nạp các thông tin nảy vào đáu trước lúc nó được mẹ anh giải thích, có 1 vài tin đáng ngạc nhiên. Ong Oat Fields biết óng Earl Wheeler mang 1 cậu con trai mười tuổi, đã mời cậu con trai đỏ cộng sở hữu bỏ cệu đến thăm Nội thát văn phòng nhà ở. Bô rvà con lả khách mời của ỏng Fields vat) bửa tiệc trưa (dây lả lần đầu tién anh từng nghe thấv mẹ anh nhắc từ tiệc trua thay cho bừa trưa), sau đo ỏng Fields se dưa họ di choi bóng ó sân đi lại Yankee. Trong một vài ngày sau đỏ, tình trạng hồi hộp dã táng lèn tuy vậy không thê chịu đụng nổi cho đến lúc nó dường nhu* với thế phá hỏng tất cả vật dụng vảo buổi sáng của chuyến đi: anh gần như nổn ra hèt
bữa sáng vì căng thắng và sav tàu trong chuyến đi ra thảnh phố, và rất có thể cũng đã bị nổn ngay trong taxi nếu họ không ra khỏi xe đe đi bộ qua 1 vái toả nhà ở cuôi cộng trong khống khí trong lành; tuy thế mang việc làm tiêu tan nhửng suv nghĩ u ấm trong đẩu anh khi họ thả bộ, hình như lất cầ toàn bộ thứ đều hắt đầu on trở lại.
"Kia rổi,” bỏ"anh nhắc lúc họ sang đường. “Nào, hây giờ thì đâv là tiệm cắt tóc, nơi mà chúng tôi sẽ vào cắt tóc trong, vòng một phút, và đây là tàu điện ngầm - con xem này, sao họ lại xâv dựng được cỏn g nhà ở ga

nó với kích thước; nếu mà nó không với vẻ to lớn khác thường thì vững chắc cũng không với các dáng vẻ phù phiếm; nó là một tòa nhà ở dành cho buôn bán.