trước hết cậu ta đòi giấy khai sinh, thế là họ lục khắp trong đông giây tờ cũ

1 phương pháp uyên bác, cho phép mình được kể ngắt quàng, trong lúc họ nói nhỏ nhau về một người thủy thủ gầy gò cười nhoe nhoét trong bức ảnh để trôn bẹ lò sưởi ở gia đình cỏ Givings trong lần họ đến đó bn coin tỏi; họ nhớ lại lởi cô Givings gioi thiệu đây là John, người ghét cay ghét đắng hải quân, đã khiến cho những điếu tuyột điệu ờ M.I.T(1) và những năm trở lại đây đã và đang thật xuất sắe có chức vị lả người chỉ dẫn toán ỏ trường đại học miền Tav nào đỏ.
“Thật ra/' Milly kể, “Câu ta ngày nay ko dạy toán nữa, và cậu ta cũng khổng ỏ miền Tây. tất cả người có biết cậu ta đang ở đâu không? đa số người sở hữu biét nơi mà càu ta sông trong suốt hai tháng qua không? Cậu ta đã ở đâv, Greenacres/’ cỏ thèm vào, khi toàn bộ người nhìn ngâv ra. “ơ bệnh viện bang, ơ bẹnh viộn tàm thần".
Thế là tức khắc họ bàn bán xốn xang, xích lại gần nhau và bồn chồn trong ỉán khói thuốc; mong hoàn toán giỏng như thời xa xưa vậy. Chắng phải đày là điều buồn nhất, định mệnh và khủng khiếp nhất hay sao? Liệu Mill)’ sở hữu chắc vồ điều cô đang đề cập không?
o, tá t nhiên rồi, cô ta hoàn toần kiên cố, “Vả còn gì nữa nhỉ," cô ta tiếp, “cậu ta khổng đi thăng đôn Greenacres. Cậu ta bị cảnh sát liên bang đưa về đâv rồi tống cậu ta đến đó".
m YĨTT: viết tắt của cụm từ The Massachusetts Institute of Technology - Viện cóng nghẹ bang Massachusetts - (ND).


ra đời ra một nhóm kịch. Họ dự định sẽ tuyển một người quản lý ở New York và sáng tác ra các vở kịch nghiêm chỉnh, giả sử họ đánh thức được sự quan tâm của công chúng. Ôi, việc đấy không tôn kém lắm - Miỉly biết thế - tuy nhiên cô ta lo lắng, ngần ngừ, nếu nó hoàn toàn có thể ko thú. khi đầu, April có thái độ coi nhẹ khỉnh: “Ồi, Chúa ơi.