Tin du bao thoi tiet nắng nóng còn kéo dài trong một 2-3 ngày tới ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Ở Bắc Bộ từ ngày 12/7 nắng nóng giảm dần.


Một số nơi có nơi lên trên 37 độ như, Con Cuông (Nghệ An) 38.5oC, Vinh (Nghệ An) 37.8oC, Tương Dương (Nghệ An) 37.7oC, Đô Lương (Nghệ An) 37.5oC, Tây Hiếu (Nghệ An) 37.4oC, Bắc Mê (Hà Giang) 37.3oC, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 37.2oC,.
>> Cập nhật gia vang 9999 mới nhất