Việc học theo các chứng chỉ quốc tế luôn là một đề tài được đề cập tới trong ngành công nghệ thông tin khi mà môi trường đào tạo trong các trường đại học ra chỉ cung cấp một nền tảng kiến thức cho người học. Còn các chứng chỉ quốc tế luôn cập nhật thay đổi theo công nghệ hiện tại, việc nắm bắt các công nghệ hiện tại của các hãng yêu cầu người làm việc trong ngành IT buộc phải biết các kiến thức trong các chứng chỉ quốc tế.

Khi xem xét mức độ phổ biến cũng như những chứng chỉ được coi là danh giá nhất trong những thời điểm khác nhau cho ta một cái nhìn sâu rộng về lịch sử cũng như trong những thời điểm nào công nghệ nào đang hot nhất. Nhà sản xuất nào đang có tầm ảnh hưởng nhất với lĩnh vực công nghệ thông tin, cũng như mảng nào trong lĩnh vực IT đang được chú tâm nhiều.

Chẳng hạn những năm 2002 – 2004 công nghệ của Microsoft luôn chủ đạo, còn Linux cũng khá phổ biến nhưng chưa thể qua mặt Microsoft, nhưng từ năm 2005, 2006 Linux đã có bước nhảy vọt với mức độ phổ biến thông qua chứng chỉ thể hiện một phần điều đó.

Để biết thêm chi tiết mời xem thêm tại đây