[B]Bài 1. Các thao tác lập trình mô phỏng CNC với SSCNCBài 2. Bảng điều khiển CNC và các phím lệnh CNCBài 3: Set gốc phôi, đồ gá và khai báo dao cụ máy CNC FanucBài 4: Các cách khai báo chiều cao set dao theo hệ tọa độ tuyệt đốiBài 5: Các cách set chuẩn gia công CNC theo trục Z theo hệ tọa độ tương đốiBài 6: Xét chuẩn gia công X,Y,Z cho phôi trên máy CNC FanucBài 7: Viết chương trình, Xóa và Nạp chương trình CNC từ máy tính
[B]