Bạn nào cần học Phần mềm Creo thì tham khảo các video ở đây. Các video này hướng dẫn phiên bản Creo 3.0
bài 1: Giới thiệu phần mềm Creo Parametric 3.0 và giao diện làm việc


Bài 2: Các lệnh vẽ phác thảo 2D


Bài 3: Tạo nhanh đối tượng khi phác thảo


Bài 4: Ràng buộc hình học và kích thước


Bài 5: Công cụ hỗ trợ và kiểm tra phác thảo


Bài 6: Thực hành vẽ phác 2D


Bài 7 Sử dụng thành thạo lệnh Extrude


Bài 8 Sử dụng thành thạo lệnh Revolve


Bài 9 Sử dụng thành thạo lệnh quét Sweep


Bài 10 Sử dụng thành thạo lệnh Helical Sweep