Downloads: A new file has been added by Mr.vulh_bk:

IT ESSENTIALS 1

Tài liệu này của cisco, về cấu trúc máy tính, rất hay, rất dễ học