em đang học lớp cao đẳng DKTD-K5 em sắp phải làm báo cáo để thi tốt nghiệp các anh có thể cho em xin 1 số giáo trình về môn Hệ Thống Điều Khiển Phân Tán & Hệ Thống Đièu Khiển Số
hoặc là ai đã từng làm đồ án môn này thì co thể share cho em để em tham khảo không ạ em xin cám ơn các anh rất nhiều , mà em làm đồ án bằng tay không được in, lại còn phải bảo vệ đồ án nữa xin các anh giúp đỡ em