Các anh cho em hỏi, khái niệm dung sai quan hệ (hay còn gọi là dung sai phụ thuộc) trong sổ tay dung sai lắp ghép của Pgs. Ts. Ninh Đức Tốn nên được hiểu như thế nào ạ, em đọc hoài trong tài liệu mà k hiểu.