Xem thêm:
những trung tâm dạy tiếng anh tốt tại hà nội
cách giới thiệu bản thân bằng tiếng anh gây ấn tượng
những câu giao tiếp tiếng anh hằng ngày thông dụng

Nobody = Noone => Không ai
Nothing => Không có gì
Nothing at all => Không có gì cả
No choice => Hết cách
No hard feeling => Không giận chứ
Not a chance => Chẳng bao giờ
No way out => Không lối thoát
No more, no less => Không hơn, không kém
No kidding? => Không nói chơi chứ?
Never say never => Đừng bao giờ nói chẳng bao giờ
None of your business => Không phải chuyện của anh
No way => Còn lâu
No problem => Dễ thôi, không vấn đề gì
No offense => Không phản đối