“PDF Image Extract” (PIE) có lẽ là công cụ đơn giản nhất nhưng cũng hữu dụng hàng đầu, có khả năng trích xuất toàn bộ mọi hình ảnh chứa trong file PDF ra thành dạng ảnh JPG để bạn tùy nghi sử dụng.
Bạn chỉ cần nhấn vào nút “Add PDF Files” hoặc “Add all PDF Files In Folder” để tìm đến các file PDF cần trích xuất hình ảnh -> sau đó nhấn vào nút “Extract” để trích xuất hình ảnh từ từng file PDF hay từ hàng loạt file PDF nằm trong các folder nào đó.
Tuy nhiên, bạn không thể tùy biến thư mục lưu các hình ảnh được trích xuất, nên PIE cứ việc tống thẳng các file JPG kết quả vào folder C:\Documents and Settings\User\Desktop\, kết cuộc là các file JPG tạo ra sẽ nằm đầy trên màn hình nền (desktop) của bạn. Để giải quyết khó chịu này, bạn phải vào C:\Documents and Settings\User\Desktop để chuyển toàn bộ mọi hình ảnh trong đó sang folder khác để… giải phóng cho màn hình nền.
Bạn có thể vào đây để tải về bản dùng thử của PDF Image Extract với dung lượng vỏn vẹn chỉ 570 KB. Công ty Sobol Soft đang bán công cụ này với giá là 19,82 USD.