Xem thêm:
học tiếng anh giao tiếp ở đâu tốt nhất Hà Nội
tìm hiểu một số trung tâm dạy tiếng anh giao tiếp ở hà nội
phương pháp học toeic đạt kết quả cao


1. Without a chance: không có cơ hội
2. Without a break: không được nghỉ ngơi
3. Without doubt: không nghi ngờ
4. Without delay: không chậm trễ, không trì hoãn
5. Without exception: không có ngoại lệ
6. Without fail: không thất bại
7. Without success: không thành công
8. Without a word: không một lời
9. Without warning: không được cảnh báo