Downloads: A new file has been added by Mr.vulh_bk:

kt_dientuso.rar

Cái file rar khi giải nén sẽ báo lỗi nhưng không vấn đề gì, các bạn cứ vào thư mục ấy chạy file index là xem được bình thường.