Mình học tín chỉ theo kiểu học cùng khóa sau môn Tư tưởng Hồ chí Minh.

Lần nay thi lần 4 cùng khóa 48, khoa điện.

Nhưng mình lên khoa Tư tưởng hỏi thì cô phụ trách bảo gặp thầy Hoàng Ánh ĐÔng ( Chủ nhiệm bộ môn TTHCM)

Ai biết số điện thoại hoạc địa chỉ nhà riêng thầy Hoàng Ánh ĐÔng ko? cho tớ xin.

Cảm ơn nhiều!