Các chương trình học tiếng Anh giao tiếp hiện nay có rất nhiều tại các trung tâm tiếng Anh. Tuy vậy, bạn cần tìm hiểu lộ trình học tiếng Anh trước khi lựa chọn một chương trình nào đó. Một lộ trình hợp lý cần theo thứ tự như sau:


  1. Học phát âm tiếng Anh
Phát âm tiếng Anh là bước đầu tiên để bạn có thể học tiếng Anh giao tiếp hiệu quả bởi vì không biết phát âm thì không thể nghe và nói được. Âm là yếu tố tạo nên câu nói, câu giao tiếp, bài nói dù dài hay ngắn đều là được cấu tạo từ đơn vị nhỏ nhất là âm. Do đó, muốn nghe được, muốn nói được thì phải học phát âm chuẩn.


Học phát âm bao gồm luyện phát âm các từ đơn lẻ, rồi cụm từ, rồi câu ngắn gọn, rồi nâng cao hơn là các đoạn văn, bài văn. Học phát âm cũng bao gồm cả trọng âm và ngữ điệu. Thường thì quá trình học phát âm cơ bản diễn ra 2 tháng.

  1. Học tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Sau phát âm là học tiếng Anh giao tiếp cơ bản. Ở chương trình này, người học được học các câu hội thoại, giao tiếp thông dụng, cơ bản nhất của tiếng Anh cùng với các chủ đề rất thường ngày, thường được nhắc đến trong giao tiếp như gia đình, nhà trường, sở thích, … Chương trình học tiếng Anh giao tiếp cơ bản một mặt cung cấp các kiến thức mới, một mặt tiếp tục củng cố phát âm cho người đọc. Quá trình này thường diễn ra 2 tháng.

  1. Học tiếng Anh giao tiếp nâng cao
Đây là mức độ cao nhất của học tiếng Anh. Ở chương trình học tiếng Anh giao tiếp này, người học học rất nhiều các chủ đề khác nhau, phủ rộng phần lớn các chủ đề có thể đem ra giao tiếp bàn luận như: giao tiếp trong khách sạn, giao tiếp trong văn phòng, giao tiếp trong cuộc họp, giao tiếp trong nhà hàng… Các chủ đề chuyên biệt này có lượng từ vựng lớn, có những câu giao tiếp thông dụng dùng trong các tình huống khác nhau. Người học sẽ phải luyện tập rất nhiều, học từ vựng rất nhiều thì mới đạt hiệu quả. Quá trình học này thường diễn ra 3 tháng, 4 tháng hoặc thậm chí lâu hơn tùy vào khả năng của người học, bởi quá trình này không dừng lại ở học trên lớp và nó còn là học ngoài giờ. Người học được hướng dẫn cách tự học tiếng Anh ở nhà, tự học trong suốt quá trình còn lại. Lượng thời gian 3-4 tháng chỉ là lượng thời gian để giới thiệu chuyên đề, hướng dẫn cách học và tạo thói quen luyện tập để người học sau này có thể tự học mà không cần bất kỳ sự hướng dẫn nào nữa.