Khi mua hàng, Công ty có thể phát sinh các chi phí mua hàng. Những CP mua hàng này sẽ được hạch toán vào đâu, có cần điều kiện hay lưu ý gì không? Bài viết dưới đây, giảng viên của lớp học kế toán thực hành tại kế toán Lê Ánh sẽ tổng hợp chi tiết cho các bạn các chi phí mua hàng Công ty có thể gặp và các yêu cầu, lưu ý về chi phí mua hàng.
  1. Các khoản chi phí có thể có phát sinh trong quá trình mua hàng
  • chi phí mua hàng theo HĐ
  • chi phí các khoản thuế phải nộp (đối với hàng nhập khẩu): Thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế bảo vệ môi trường…(nếu có)
  • chi phí phí, lệ phí khác: phí trước bạ,
  • Các chi phí khác trong quá trình mua hàng: vận chuyển, lưu kho, chi phí cho nhân viên mua hàng…
  1. Những lưu ý về chi phí mua hàng:
a. Nguyên tắc hạch toán chi phí mua hàng
Tất cả các CP mua hàng đều được hạch toán vào giá gốc hàng mua. Trong trường hợp CP mua hàng có liên quan đến nhiều loại hàng mua, thì kế toán phải phân bổ CP đó theo những tiêu thức phù hợp (có thể theo số lượng hoặc trọng lượng). VD : CP vận chuyển:…
b. Điều kiện để CP mua hàng được tính là CP hợp lý, hợp lệ của DN .
– Về nội dung CP: Phải phục vụ hoạt động SXKD của đơn vị
– Về chứng từ:
  • Các khoản chi phí mua hàng phải có HĐ , chứng từ theo đúng quy định.
+ Những CP trên 20 triệu đồng phải được thanh toán qua ngân hàng.
+ Đối với hàng nhập khẩu: có tờ khai hải quan, Giấy nộp tiền
+ Đối với các loại thuế, phí, lệ phí trong quá trình mua hàng: NSNN
  • Tất cả các CP mua hàng mà Công ty phải trả được tính vào giá gốc của hàng nhập kho.
  • Các CP mua hàng có HĐ GTGT hợp pháp, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của DN tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ sẽ được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.
  • Đối với CP vận chuyển, lưu kho, CP cho nhân viên giao hàng…liên quan đến nhiều HĐ mua hàng cần được phân bổ cho từng hóa đơn theo quy định
Xem thêm: Các yêu cầu về chứng từ trong quá trình mua hàng
Nếu có gì thắc mắc hoặc chưa rõ bạn vui lòng để lại comment bên dưới bài viết hoặc nhắn tin cho chúng tôi để kế toán Lê Ánh tư vấn cho bạn. Hoặc bạn hãy đăng ký tham gia khóa học KT Tổng hợp hoặc kế toán thuế chuyên sâu tại KT Lê Ánh.

Kế Toán Lê Ánh chúc bạn thành công!