CẤU TRÚC ĐI VỚI WITHOUT CẦN NHỚ
Xem thêm:
học tiếng anh qua mạng một cách hiệu quả
học cách phát âm tiếng anh chuẩn như người bản xứ
học những câu tiếng anh giao tiếp hằng ngày thông dụng nhất


1. Without a chance: không có cơ hội
2. Without a break: không được nghỉ ngơi
3. Without doubt: không nghi ngờ
4. Without delay: không chậm trễ, không trì hoãn
5. Without exception: không có ngoại lệ
6. Without fail: không thất bại
7. Without success: không thành công
8. Without a word: không một lời
9. Without warning: không được cảnh báo