mình đang cần sách nào nói về ứng dụng CDMA trong chuyển mạch và truy nhập quá ! pác nào có sách quí về mảng này thì cho anh em với ! thanks