Xem thêm:
cách học tiếng anh trên mạng hiệu quả
các dạng câu điều kiện trong tiếng anh
các dạng đảo ngữ thường gặp trong tiếng anh

overcharge: bán với giá cắt cổ
overcome: vượt qua, chiến thắng
overdo: làm quá
overflow: lan tràn, làm ngập lụt
overhear: nghe lén
overload: quá tải
overlook: quan sát được từ trên cao xuống/ không nhận thấy, bỏ sót/ lờ đi
oversleep: ngủ quá giờ, ngủ quên
overuse: lạm dụng
overwrite: viết quá dài