Tiếp theo hoạt động giới thiệu việc làm tại Intel tổ chức vừa qua tại trường Bách Khoa Hà Nội, khoảng từ 29/1 đến 2/2, các nhà tuyển dụng của Intel sẽ sang Việtnam trực tiếp phỏng vấn. Đối tượng phỏng vấn:
-Những sinh viên đã nộp hồ sơ xin việc cho Intel
-Những sinh viên đã tốt nghiệp hoặc sắp tốt nghiệp chưa nộp hồ sơ nhưng mong muốn làm việc cho Intel

Để giúp các nhà tuyển dụng của Intel có đủ thông tin để có kế hoạch phỏng vấn tại Hà nội, xin vui lòng đăng ký phỏng vấn theo địa chỉ email: pnnam-fet@mail.hut.edu.vn