Mình là Đỗ Hồng Thịnh - lớp thiết bị điện-điện tử 2 khóa 44.
Rất muốn liên lạc lại với các bạn trong lớp.
Ai trong lớp xin liên hệ lại với mình theo số: 0949.019.678
Cảm ơn!