Ngay sau khi phát hành bản Vista cho doanh nghiệp, Microsoft đã phát hành mã môn thi cho phiên bản Windows Vista dành cho người hỗ trợ kỹ thuật của doanh nghiệp. Với công nghệ liên tục thay đổi, người học liên tục phải cập nhật kiến thức.

Core thi đầu tiên về Windows Vista của Microsoft đã chính thức được thi với mã 70-620, hiện các trung tâm thi chứng chỉ quốc tế như Pearson Vue và Prometric đã cho phép đăng ký thi core này từ đầu tháng 1.

Core 70-620 TS: về Configuring Windows Vista mang đến kỹ năng hỗ trợ kỹ thuật cho các nhà quản trị (IT tech support), hay những người làm công việc hỗ trợ kỹ thuật cho người dùng. Người thi qua core này sẽ được chứng nhận chứng chỉ MCTS: Windows Vista.

Cùng với đó là hai cores về SharePoint: với mã môn thi là 70-630 TS: về Configuring Office SharePoint Server 2007 và core 70-631 TS: SharePoint Service 3.0.

Môn thi 70-630 với đích là những người phải làm việc về cấu hình Office SharePoint Server và những người có kinh nghiệm về IIS và ISA, SQL Server cũng như môi trường .NET 2.0. Người pass core này sẽ được chứng nhận là MCTS: Office SharePoint Server, chứng chỉ về Configurating. Đây cũng là một trong những core theo suy sét một cách toàn diện nó cũng thể hiện được tính chuyên nghiệp rất tốt.

Với core 70-631 cũng là một trong hệ thống chứng chỉ MCTS: về Configuring SharePoint Service 3.0.

Tất cả các core đã có thể đăng ký thi tại hai trung tâm khảo thí toàn cầu là Pearson Vue và Prometric. Giá của các môn thi trên tại Mỹ là 125 USD.

Trong thời gian từ nay đến tháng 9 thì Microsoft vẫn cấp chứng chỉ và tiếp tục cho đăng ký thi môn: 70-541về Windows SharePoint Service 3.0 - Application Development.

Core 70-541 với đích là những người phát triển Web trên nền Windows SharePoint Service và có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc với ASP.NET và các công nghệ phát trieenr Web khác. Và người đó phải biết các công cụ như Visual Basic 2005 hay Visual C#2005.

Theo Certcities