Toi muon xin so dien thoai co dinh va nha rieng cua co Nguyen Hong Thu day mon Tieng Anh.Neu ban nao biet xin pm vao cho toi theo dia chi hoa_leviet@yahoo.com.Toi xin cam on va hau ta