Bài hát mới của Phạm Khánh Hưng. Rất ý nghĩa bà con nghe qua :http://music.vn88.com/update/240806/...uEm_pkhung.wma