Em đang muốn học về lập trình PLC của Mitsubíhi,bác nào có biết ở đâu dạy và thực hành thực tế trên PLC thì chỉ giúp em với.(Em đang ở Hà Nội)
Em cảm ơn rất nhiều.