(Du học CHD) Các bước tiến hành và chuẩn bị hồ sơ du học Đức sẽ được hỗ trợ một cách toàn diện bởi Công ty CHD.
* Đăng Kí Tư Vấn Du Học Đức Miễn Phí 2016
Một vài năm gần đây, Đức trở thành quốc gia hấp dẫn du học sinh nhất nhì tại Việt Nam, không chỉ bởi Chính sách hỗ trợ học phí 100% cho tất cả các học sinh, mà sự nghiêm ngặt trong quá trình tuyển sinh cũng khiến chất lượng đào tạo của quốc gia này đi đầu thế giới.

Dưới đây, Công ty CHD xin giới thiệu tới bạn một số thông tin chính thống từ Viện hàn lâm khoa học Đức (DAAD) về Lịch trình du học Đức:
Trình tự này có thể dùng để tham khảo và sử dụng linh động. Tùy theo hoàn cảnh và trường hợp cụ thể có thể hoán đổi một vài vị trí nhất định.
1. Đối với Sinh viên chưa Tốt nghiệp Đại học Việt Nam bao gồm các nhóm như sau:
Học sinh vừa Tốt nghiệp PTTH, đã thi đỗ vào một Ngành học Đại học Chính quy tại một Trường Đại học Việt Nam và chưa học Đại học tại Việt Nam,
Sinh viên đang học và chưa Tốt nghiệp một tại một Trường Đại học Việt Nam,
Sinh viên Tốt nghiệp hệ Cao đẳng,
Sinh viên Tốt nghiệp hệ Cao đẳng và được chuyển tiếp vào hệ Đại học chính quy tại một Trường Đại học Việt Nam
Các bước tiến hành có thể tham khảo như sau:
Học tiếng Đức, học tiếng Anh
Cập nhật điều kiện học Đại học tại Đức
Tìm hiểu về Trường Đại học, Trường Dự bị Đại học, Ngành học Đại học phù hợp tại Đức
Chuẩn bị các Hồ sơ, Giấy tờ cần thiết để nộp Thẩm tra APS, để xin nhập học Đại học / Dự bị Đại học tại Đức, để mở tài khoản Du học, để xin Visa
Đăng ký cho kỳ thi TestAS
Thi TestAS
Nhận kết quả của kỳ thi TestAS
Nộp Hồ sơ Thẩm tra APS cho ĐSQ Đức tại Hà Nội
Nhận Chứng nhận APS
Mở tài khoản Du học tại một Ngân hàng
Gởi Hồ sơ xin nhập học Đại học / Dự bị Đại học sang Đức
Nhận Giấy báo mời nhập học / Giấy báo mời tham gia kỳ thi tuyển của Trường Đại học / Trường Dự bị Đại học tại Đức
Nộp Hồ sơ xin Visa cho ĐSQ / TLSQ Đức
Nhận kết quả Visa
Chuẩn bị lên đường sang Đức
Nhập học
...
...
Tốt nghiệp và trở về Việt Nam
Hoặc Làm việc và Định cư tại Đức
Bài thi TestAs tổ chức tại DAAD
2. Đối với Sinh viên đã Tốt nghiệp Đại học Việt Nam và muốn:
học lại Đại học tại Đức, hay muốn
học Cao học tại Đức
Các bước tiến hành có thể tham khảo như sau:
* Học tiếng Đức, học tiếng Anh
*Cập nhật điều kiện học Cao học tại Đức
*Tìm hiểu về Trường Đại học, Ngành học Đại học, Cao học phù hợp tại Đức
*Chuẩn bị các Hồ sơ, Giấy tờ cần thiết để nộp Thẩm tra APS, để xin học Đại học / Cao học, để mở tài khoản Du học, để xin Visa
*Nộp Hồ sơ Thẩm tra APS cho ĐSQ Đức tại Hà Nội (đến cuối tháng 02 và cuối tháng 08 hàng năm)
*Phỏng vấn APS (vào tháng 05 và vào tháng 11 hàng năm)
*Nhận Chứng chỉ APS
*Mở tài khoản Du học tại một Ngân hàng
*Gởi Hồ sơ xin nhập học Đại học / Cao học sang Đức
*Nhận Giấy báo mời nhập học / Giấy báo mời tham gia kỳ thi tuyển của Trường Đại học tại Đức
*Nộp Hồ sơ xin Visa cho ĐSQ / TLSQ Đức
*Nhận kết quả Visa
*Chuẩn bị lên đường sang Đức
*Nhập học
* ...
*Tốt nghiệp và trở về Việt Nam
*Hoặc Làm việc và Định cư tại Đức
Mọi thắc mắc và khó khăn trong quá trình hoàn thiện hồ sơ du học Đức, vui lòng liên hệ Công ty CHD để được hõ trợ một cách tốt nhất.