Chào các bạn, hiện tại mình tổng hợp tài liệu môn hóa học thực phẩm lên đến 350MB gồm có bài giảng, bài thi các năm, tiểu luận rất thích hợp cho các bạn bắt đầu học môn này và cho các giáo viên nếu đi sau về chuyên nghành. Vui lòng tải theo hướng dẫn.
Các bạn có thể tải theo link
http://goo.gl/8zvI5J