Mình là thành viên mới rất mong được làm quen với các bạn.