Theo thống kê của bộ giáo dục và đào tạo thì có quá nửa số sinh viên ra trường không đáp ứng được yêu cầu về tiếng anh để có thể đi vào làm tại các doanh nghiệp. Dưới đây là một vài con số về thực trạng tiếng anh của sinh viên và nguyên nhân giải pháp của tình trạng sinh viên kém tiếng anh sau khi ra trường
Sinh viên kém tiếng anh khi ra trường

Vụ Giáo dục đại học và sau đại học, Bộ Giáo dục và đào tạo (GD – ĐT) cho hay , đa phần sinh viên sau khi ra trường đáp ứng các chuẩn kỹ năng tiếng Anh của nhà tuyển dụng chỉ khoảng 49%, có tới 18,9% sinh viên không đáp ứng được và 31,8% sinh viên cần đào tạo thêm. Điều đó có nghĩa, hơn nửa số sinh viên sau khi ra trường không đáp ứng đủ yêu cầu về kỹ năng tiếng Anh. Ngay bạn giám hiệu của nhiều trường đại học cũng thừa nhận, tiếng Anh của sinh viên vẫn còn yếu và không đáp ứng được so với yêu cầu đề ra
Nguyên nhân chính là thực trạng này nguyên nhân một phần là do tiếng Anh chỉ là môn điều kiện trong chương trình học đại học nên sinh viên vẫn học trong tình trạng học để cho qua mà không chú tâm thực sự, sinh viên không thực sự chủ động trong việc học tiếng Anh, không có môi trường thử thách và khó khăn thì cơ hội việc làm sẽ gặp nhiều khó khăn hơn rất nhiều. Tuy nhiên để đưa tiếng Anh thành môn bắt buộc thì cũng có rất nhiều mẫu khó, bên cạnh tiếng Anh vẫn còn có các thứ tiếng khác. Giải pháp cho tình trạng này là đưa tiếng anh thành môn học bắt buộc trong trường đại học để ép buộc sinh viên học và trang bị kiến thức tiếng anh từ đó sinh viên tìm mọi cách làm sao để học tốt tiếng anh và chủ động hơn với kiến thức của mìnhBên cạnh việc sinh viên chủ động hơn trong việc học tiếng anh thì việc giảng dạy tiếng anh cũng cần có những sự thay đổi như tạo ra môi trường thực hành tiếng anh nhiều hơn , giờ học tiếng anh cần tăng sự tương tác nhiều hơn, chương trình giảng dạy tiếng anh nên hướng đến các chuyên ngành nhiều hơn cho sinh viên…