Lịch sử phát triển và ứng dụng CNTT ở Việt Nam or ở Hà Nội cũng được nhờ các bác box FIT giúp e một tay, e hỏi bác Google roài nhưng bác ta không biết, Quickly please! giúp e với nhé