Em định học xong mcsa sẽ lấy tiếp mcsa security, hoặc securrity+. Các bác đi trước giúp em nên chọn cái nào với
và để học securrity thì nên chuẩn bị thêm cái gì
Mong nhận được ý kiến của các bác