Trước hết mình xin phép được post bài ở forum của các bạn
Mình là Bích Ngọc - SV khoa Anh - ĐHNN - ĐHQGHN. Mình đang thực hiện một đề tài NCKH về giáo dục giới tính và đã thiết kế một phiếu điều tra online rất ngắn gọn, các câu hỏi chỉ cần tích vào để chọn, nội dung nhằm kiểm tra kiến thức giới tính và kiến thức về HIV/ AIDS. Mình rất mong các bạn, với kinh nghiệm NCKH, có thể góp ý, đánh giá phiếu điều tra, mục đích đề tài cũng như làm phiếu điều tra giúp mình.

Sau đây là đường link của phiếu điều tra.

http://www.surveymonkey.com/s.asp?u=858273014081

Khi bạn nào ko đọc được font tiếng Việt thì các bạn có thể nhìn lên thanh công cụ trên đầu trang e, vào view/ encoding/ unicode là sẽ đọc được ngay.